Projekt ”Butterfly”

– Ett projekt för att öka välmåendet inom grundskolan för personal och elever –

Övergripande projektbeskrivning:

Projekt ”Butterfly” är ett s.k. pilotprojekt med syfte att bidra till inre välmående för personal och elever inom grundskolan. Detta för att motverka den allt mer växande psykiska ohälsan inom dessa grupper.

Målgrupper

Primär målgrupp: anställda inom grundskolan som direkt deltar i projektet, och som sedan blir ”ambassadörer” för projektets budskap

Sekundär målgrupp: all personal och alla elever på de skolor inom grundskolan som ingår i projektet

Kort beskrivning av upplägg

10 st. grundskolor ingår i projektet. Varje skola väljer ut två personer vardera som deltar i ett utbildningsprogram för att lära sig hur man bäst motverkar psykisk ohälsa, för att framöver kunna sprida utbildningsprogrammets kunskaper vidare på sin arbetsplats. Dessutom ingår en halvdags föreläsning/workshop, ute på varje arbetsplats, med projektets utbildare.

Utbildningsprogrammets tre delar:

  • En fördjupning i de principer som ligger till grund för välmående och som motverkar den psykiska ohälsan.
  • En utbildning i hur man på bästa sätt förmedlar insikter om dessa principer till andra (”train the trainers”).
  • En förberedelse kring hur man bygger projekt för att sprida dessa principer vidare på sin arbetsplats.

Projektets upplägg: Projektet vara under tre månader och innehåller sex fysiska träffar, samt fem webinar. Utbildningen innehåller dessutom två stycken videoprogram – ett 8-veckors och ett 12-veckors – för självstudier under projektets gång. Även studiematerial ingår.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för medverkande skolor. Det enda som kostar är deltagarnas eventuella resekostnader, boendekostnader, samt nedsättning i tjänst.

Stiftelsen för ut budskapet …

… på stiftelsens hemsida
… på sociala medier

Projektets kostnader:

Projektets kostnader uppgår till 2.000.000 kr.

*Projektets logotype föreställer en fjäril [engelskans ”Butterfly”]. Fjärilen symboliserar utveckling och tillväxt i sin förvandling från puppa till färdig insekt. Något som harmonierar bra med stiftelsens människosyn, där varje elev och anställd har en obegränsad, inneboende potential för välmående, utveckling och tillväxt så snart som stress, press och oro avtar.

 

Kontakta oss

info@dinstiftelse.se

Gökropsgatan 16
281 49 Hässleholm